Diálogo Social

 

Docente responsable
Álvaro Rodríguez Azcúe

Carga horaria
2 horas semanales

Ver programa.